vv Harkstede: Van leden, voor leden en door leden!

Onze vereniging draait bijna volledig op de inzet van vrijwilligers, jullie zijn onmisbaar.
vv Harkstede heeft altijd geprobeerd om leden op basis van vrijwilligheid aan te spreken, maar we komen toch structureel handen te kort in het vrijwilligerswerk en dat is een probleem. Vooral bij het uitvoeren van bardiensten, het meehelpen met activiteiten of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
Daarom hebben we als uitgangspunt genomen dat van ieder lid een bijdrage wordt verwacht in het uitvoeren van de verenigingstaken.

Vrijwilligerswerk is leuk om te doen en biedt leden meteen de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden en vrijwilligers, of om met anderen een bardienst te draaien of een (jeugd)activiteit te organiseren. Als iedereen z´n steentje bijdraagt hoeft men niet bang te zijn dat er iedere keer een beroep op dezelfde personen wordt gedaan, want iedereen doet mee!

Hier is een overzicht van alle verschillende soorten verenigingsdiensten waarvoor men zich kan aanmelden. Eén verenigingsdienst staat voor de inzet van maximaal 4 uur of een dagdeel.

  • Kantinedienst - De kantine is geopend als er wedstrijden worden gespeeld op zaterdag en zondag. Maar ook op de dinsdag/donderdagavond als er door de senioren of oudere jeugd wordt getraind. Kantinedienst omvat onder meer de bediening aan de bar.
  • Schoonmaakploeg'- Wekelijks wordt op maandag-/vrijdag-ochtend het clubgebouw (kantine, toiletten en kleedkamers) schoongemaakt door een groep vrijwilligers in ploegendienst
  • Zaterdag-/Kantine-dienst - Op wedstrijddagen is de bestuurskamer het domein van de wedstrijdcoördinator. De tegenstanders en scheidsrechters worden hier ontvangen, de (digitale) wedstrijdformulieren ingevuld en alle zaken geregeld die voor een goed verloop van de wedstrijden noodzakelijk zijn.
    Voor de kantinedienst doen we een beroep op de ouders van de jeugdleden voor het verkopen en inschenken van koffie, snoep en frisdrank en lichte keukenwerkzaamheden zoals tosti's maken e.d.
  • Accomodatie en beheer - Het organiseren/uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan clubgebouw en velden op het sportpark, maar bijvoorbeeld ook het op orde brengen van wedstrijdkleding, ballen en trainingsmaterialen.
  • Organisatie of ondersteuning van activiteiten - Enerzijds zijn activiteiten noodzakelijk vanwege team/verenigingsvorming anderzijds om de financiële middelen te vergroten. Het gaat om een  organisatiewerkzaamheden maar ook om werkzaamheden tijdens de activiteit zelf zoals opbouw, afbouw, begeleiding, schoonmaak, bardiensten..
  • Kaderlid - Bestuurs- of commissielid, (jeugd-) scheidsrechter, leider, trainer, grensrechter of verzorger

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwiilligers. Iedereen die onze club een warm hart toedraagt en een paar uurtjes per maand wil vrijmaken om mee te helpen is welkom!
Mocht je een dienst zien die bij je past, vul dan een formulier in of kijk op onze vacaturebank om je in te zetten als vrijwilliger!

Aanmelden als vrijwilliger: