Als ere-lid moet ik zeggen dat ik veel positieve herinneringen heb aan mijn tijd bij de voetbalvereniging Harkstede, vooral ook aan de prettige contacten die ik met veel mensen zowel binnen als buiten de vereniging heb gehad.
Natuurlijk waren er in de jaren, dat ik deel heb uitgemaakt van o.a. t.c, elftalcommissie, jeugdleider en het bestuur, hoogte- en dieptepunten, zowel organisatorisch als sportief. Gelukkig zijn vele bestuurders het huidige bestuur voorgegaan en hebben naar beste kunnen de voetbalclub opgestuwd in de vaart der volkeren zoals dat zo mooi heet. Maar met z'n allen hebben ze het dan toch maar gepresteerd. Hierin ligt zeker een uitdaging om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan en er iets moois van te maken.

Toch ligt een moeilijke periode achter ons. De toekomst is ongewis. Op het groene veld zijn de prestaties wisselend. De vrijwillige clubbestuurder komt steeds meer onder druk te staan. Kader is door de toenemende individualisering moeilijker te krijgen en de taken nemen hand over hand toe. Het is steeds een kleiner aantal mensen dat meer werk moet verrichten en veelal werk met een specialistisch karakter.  Ik kan mij voorstellen dat dan de vermoeidheid toeslaat en de animo terugloopt. Breed moet worden ingezien hoe belangrijk sportbeoefening is en belangrijker nog hoe belangrijk de vrijwilliger daarbij is.
Dames en Heren, communicatie is een woord dat verheven is tot een begrip. Communiceren is het overdragen van informatie, dat vraag om duidelijkheid, oplettendheid en de bereidheid tot luisteren. Wanneer die beide stromen goed functioneren dan zal er sprake zijn van een goed circuit.

Vele bestuurders met mij moeten ervaren dat rechten en plichten van hun leden vaak doorslaan naar één kant. Een veel gehoorde kreet wordt: Ik wil/ eis dit. Sport en sportorganisaties kunnen bestaan door de vrijwillige inzet van velen. Wij ervaren dat door de jaren heen als heel normaal, maar soms moeten we ons zelf even wakker schudden en realiseren dat al die mensen zich willen inzetten voor hun hobby. Zij vragen geen waardering, geen dank, want ze doen het voor hun plezier. Ik hoop dat U een juiste keuze heeft gemaakt met deze invulling van uw vrije tijd en wens U voor de komende tijd veel succes en veel genoegen.
Ondanks vele negativiteit zakt de moed nog niet in de schoenen. ik ben er van overtuigd, dat het bestuur onvermoeid blijft zoeken naar oplossingen. Wij zijn dat verplicht aan al diegene die de voetbalsport en de vv Harkstede in 't bijzonder ervaren als iets kostbaars. Laten we ons daar sterk voor maken.

Met deze hartenkreet gaan we op naar 2028!

Clubgegevens

 

Sportpark Hamstede

Hamweg 49-B

9617 AR Harkstede

050-4041540

 

 

KNVB nr: BBBD76I

Kvk nr: 40023665

IBAN: NL38RABO0379148412

BIC/SWIFT code: RABONL2U