Alle leden hebben een brief meegekregen met daarin de uitleg van de nieuwe opzet voor vrijwilligerswerk.
Op de website staat de brief en aanmeldingsformulier om te lezen en om te downloaden voor het geval je deze niet hebt gekregen.
Ook als je al vrijwilligerswerk bij de vereniging doet, toch graag een formulier invullen, omdat we graag een zo breed mogelijk beeld willen hebben van alle mensen die actief zijn op onze vereniging.
Na het invullen kunnen de formulieren worden ingeleverd via de leiders of in het clubgebouw, daar staat een vrijwilligers-doos.
De ingevulde formulieren graag inleveren t/m 12 januari 2014 (Nieuwjaarsreceptie).
Klik Hier om de brief en het formulier te lezen of te downloaden, zie onderaan formulier...

 

Met de ingevulde formulieren gaan we als bestuur aan de slag om alle vrijwilligers te groeperen per activiteit.
Het zou helemaal fantastisch zijn als vanuit deze actie een vrijwilligerscommissie zou ontstaan,
die zich hiermee bezighoudt en het inrichten/up-to-date houden van de databank voor vrijwilligers.
Geïnteresseerden daarvoor kunnen zich melden bij het bestuur.

 

We hopen dat iedereen die vv Harkstede een warm hart toedraagt, ook als je geen lid bent,
via deze actie de mogelijkheid grijpt om aan te geven wat hem/haar leuk lijkt om als vrijwilliger te doen.
Als bestuur willen we graag alle vrijwilligers zo goed mogelijk steunen om hun vrijwilligerswerk uit
te kunnen voeren met bijvoorbeeld cursussen etc..
Laat jullie voorkeur horen!
 
Het bestuur