Zaterdagdiensten en oud papier

 

Invullen van de zaterdagdiensten en het ophalen van oud-papier


We gaan er vanuit dat we met z'n allen een vereniging vormen, waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt en leiders ook een beroep kunnen doen op de ouders. Daarom wordt er van de ouders geacht om enkele keren per seizoen een zaterdagdienst te draaien, ze worden volgens een opgesteld rooster via de leiders benaderd. Iedere wedstrijddag is er een team aan de beurt om twee ouders te leveren voor de zaterdagdienst. Zij zullen worden bijgestaan door een lid van de jeugdcommissie. Deze diensten bestaan uit een ochtend of een middag waarbij de zaterdagdienst zorg draagt voor het reilen en zeilen van de wedstrijden en het verzorgen van de taak van gastheer of –vrouw voor alle teams die ons park die zaterdag bezoeken.

Verder wordt vier keer (telkens de 3e woensdag van de maand) per jaar oud-papier opgehaald door de jeugdafdeling, volgens een opgesteld rooster. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de jeugd van vv Harkstede. Ook hier wordt per keer een team gevraagd twee of drie personen te leveren en vertrouwen we op de inzet van de ouders.

 

Taken en invulling zaterdagdienst

Ook dit jaar gaat de jeugdcommissie weer een beroep doen op de ouders van de jeugdleden.
Vorig jaar hebben we dit kunnen oplossen door het inzetten van jeugdspelers die voor hun opleiding maatschappelijke stage moesten lopen.
We zullen jullie via de leiders benaderen voor een zaterdagdienst.


Wat houdt deze dienst in:

  • duurt van 08:00-12:00 uur
  • ophangen van de vlaggen
  • klaarzetten van de velden
  • samen met kantinedienst kleedkamers voorzien van limonade
  • vegen van de kleedkamers (indien dit niet is gedaan door de teams zelf)
  • vegen van de hallen
  • gastteams begeleiden naar kleedkamer
  • tussendoor naar je eigen team kijken

In het bovenstaand rooster staan de zaterdagdiensten per ochtend/middag en daarbij helpen iedere keer 1 ouder om de zaterdagdienst in te vullen. Een lid van de jeugdcommissie staat hen bij.
De ochtenddienst begint om 8.00 uur en duurt tot 12.30 uur. De middagdienst start om 12.30 uur en eindigt na afloop van de laatste wedstrijd van de middag (zie programma voor die dag). De ochtend-diensten worden bemand door een ouder van teams die in de ochtenden spelen.spelen.
Bij verhindering dienen de ouders zelf voor (onderlinge) vervanging te zorgen, waarbij tevens de leider/coach van het betreffende team in kennis gesteld dient te worden.

 

KLIK HIER voor de gedetailleerde taken van de zaterdagdiensten...

 

Zaterdagdiensten