Het bestuur nodigt alle leden uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De vergadering vindt plaats in de Voltreffer en begint om 20.00 uur.
De vergaderstukken zijn vanaf nu via de website te lezen en/of te downloaden.

De volgende documenten zijn te lezen:

(Rechtsbovenaan het document staat een pijltje om het pdf-bestand te downloaden.
Als er niets op de pagina staat, dan de pagina vernieuwen svp!)