Opzeggen van het lidmaatschap

In principe ga je het lidmaatschap voor onbepaalde tijd wordt aan. Vaste eind- en opzegdatum van het lidmaatschap is 30 juni van elk jaar (einde van het voetbalseizoen). Bij hoge uitzondering kan in de loop van het voetbalseizoen per 1e van het volgende kwartaal schriftelijk worden opgezegd. De contributieverplichting eindigt dan per 1e van het volgend kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli 1 oktober).

Een opzegging wordt geaccepteerd nadat het desbetreffende lid aan al haar/zijn financiële verplichtingen (zoals contributie en boetes) en onderstaande voorwaarden heeft voldaan.

  • Het persoonlijk inleveren van verenigings-eigendommen zoals:
    - In bruikleen gegeven kleding zoals:- Clubshirt en etc.
    - Tassen, ballen en waterzakken etc.
    - Eventueel overige in bruikleen gegeven goederen
  • Waskosten
  • Kosten uit de opgelegde Gele of Rode kaarten worden in de contributienota vermeld

 

Wijzigen van Persoonsgegevens
Het wijzigen van persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld adres, telefoon en email-adres, graag zsm doorgeven! Het is belangrijk dat deze gegevens up to date zijn, zodat alle leden goed geinformeerd worden over team- en vereningszaken.
De wijzigingen kunnen ingevuld worden op het Wijzigingsformulier, dit formulier word automatisch gestuurd naar de Ledenadministratie.