Je kunt ze gewoon niet missen. Iedere 3e woensdag van de maand rijden er 3 grote gele oud-papier-wagens van Virol door Harkstede, Scharmer en Lageland. En achterop die vrachtwagens staan de vrijwilligers van verschillende verenigingen uit onze dorpen. Deze vrijwilligers zijn iedere keer super gemotiveerd en er is voor hen niets mooier dan om aan het einde van de avond met een volle wagen terug te komen. 

Per maand halen zij gemiddeld ruim 20 ton aan papier en karton op. Het geld dat met het ophalen van het papier wordt verdiend, is voor de deelnemende verenigingen die het geld op hun beurt weer gebruiken om met name de jeugdactiviteiten extra te promoten.
Tot en met 2009 was muziekvereniging Voorwaarts verantwoordelijk voor het ophalen van het oud papier. Daarna is dit overgenomen door de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede, die op haar beurt samenwerking met andere verenigingen heeft gezocht.
Financieel is het aantrekkelijk om oud papier op te halen, temeer omdat de Gemeente Slochteren een garantiebedrag van 45 euro per ton garandeert.

Er wordt dit jaar 5 keer (telkens de 3e woensdag van de maand) oud-papier opgehaald door de jeugdafdeling volgens onderstaand rooster. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de jeugd van vv Harkstede. Per keer worden er 2 of 3 personen gevraagd om papier te lopen, zie ook onderstaand rooster van 2020!

Help ons mee!
Als je 18+ bent en fysiek gezond, dan ben je al gekwalificeerd.
Vele handen maken ook in dit geval licht werk. Help ook mee als vrijwilliger! We starten om 18.00 uur bij de Borgstee en zijn afhankelijk van de hoeveelheid papier tussen 21.00 en 22.00 uur klaar.

Spaar alle papier en karton en zet dit stevig verpakt op de 3e woensdag van de maand aan één kant van de weg op de aangewezen plaatsen. Wij starten onze routes om 18.00 uur, maar rijden niet altijd dezelfde volgorde.

Contactpersoon vvHarkstede:
Willem Holthuis, 06-29159045

Contactpersoon Dorpsbelangen:
Michiel Kuizenga, 06-109 690 70

 

Wist-je-dat
Wist je dat oud papier en karton in Nederland veruit de belangrijkste grondstof is voor nieuw papier en karton? De vezels waar nieuw papier en karton van wordt gemaakt, bestaan gemiddeld uit 75% oud papier en soms wel uit bijna 100%! Door hergebruik van oud papier en karton hoeven we minder gebruik te maken van hout en voorkomen we een grote hoeveelheid afval.